Blog คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์

การทำ Blog คือ จุดเริ่มต้นของการสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงเรื่องราวนั้นๆ โดยในอดีตรูปแบบเก่าของการทำ Blog มักจะอยู่ในรูปแบบของการเขียนเรื่องราวอยู่บน Blog ส่วนตัว บนเว็บไซต์ ที่เปิดให้ผู้ใช้มาสร้าง Blog ของตนได้ เช่น Bloggang หรือ Blogspot เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้หรือบล็อกเกอร์หันมานิยมทำ Blog ในรูปแบบของวิดีโอบน YouTube หรือที่เรียกว่า Vlog Video และเน้นการเขียน Content บน Facebook แทนการเขียนบนเว็บบล็อกต่างๆเนื่องจากในปัจจุบันรูปแบบของการเขียน content นั้นมีความหลากหลาย จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเลือกการเขียนให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดให้คนอ่านหรือสนใจในตัว content ให้ได้มากที่สุด โดยประเภทของการเขียน Blog นั้นถูกจำแนกการใช้งานเป็นหลายๆแบบ ได้แก่

 

  1. Personal Blog คือรูปแบบการเขียนบล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือความสนใจส่วนตัว เปรียบเหมือน Diary Online ที่ผู้เขียนสามารถนำเรื่องราวส่วนตัวถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการเขียนบทความ ที่มี Opinion Thinking ของผู้เขียน หรือที่เรียกว่ามีการแสดงความคิดเห็นแทรกอยู่ในเนื้อความเหล่านั้น เช่น pantip.com จะมีเว็บบล็อกสำหรับ User คือ Bloggang.com ที่มีไว้เพื่อแชร์ความสนใจ หรือเรื่องราวส่วนตัวต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบ Personal Blog ในเรื่องการเมือง เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือเขียนเพื่อเล่าเนื้อหานโยบายของพรรคการเมือง และยังมีรูปแบบของ content ที่เป็น Voice เช่น Podcast ของ The Standard ที่มีผู้ติดตามฟังเป็นจำนวนมาก
  2. Group Blog คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องราวเดียวกันมาอัพเดตข่าวสารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งๆ โดยนำเสนอผ่านมุมมองของกลุ่มหรือส่วนบุคคล มีการแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น com เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่สนใจในเรื่อง Technology มาอัพเดตข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับไอที หรือแฟนเพจข่าวบน Facebook เช่นThe Matter และ The Standard ที่เสนอข่าวสารหรือเรื่องราวในปัจจุบันเพื่ออัพเดตให้ผู้ติดตาม เป็นต้น
  3. Micro-blogging คือ รูปแบบการสื่อสารเรื่องราวสั้นๆง่ายและรวดเร็วเพื่ออัพเดตสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น หรือแบ่งปันข้อมูลที่พบ โดยสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในประเด็น ได้ เช่น แฮชแท็กใน twitter ที่มีการนำเสนอประเด็นในช่วงเวลานั้นๆ ที่หลากหลายมุมมองความคิดเห็นโดยผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยกำหนดเทรนด์ในการพูดคุยหรือกระแสใน social community ได้ โดยการโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร ซึ่งต่างจาก Facebook หรือ Instagram ที่ต้องการให้เราเปิดเผยความเป็นตัวเองให้มากที่สุดผ่านเรื่องราวที่สนใจ เป็นต้น
  4. Corporate Blog คือ รูปแบบการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลขององค์กรทั้งภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนหรือเพื่อการตลาดหรือประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก โดยอาจนำเสนอผ่านเว็บไซต์องค์กรโดยตรงหรือการสร้างเพจบน Facebook เพื่อแชร์ content ที่ องค์กรสร้างขึ้น ซึ่งมีความถี่ของการอัพเดตข้อมูลตามสถานการณ์ในช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น เพจของบริษัท Major Cineplex จะมีการนำเสนอ content เพื่อการโฆษณาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงนั้นโดยการนำกระแสข่าวหรือเทรนด์ในช่วงนั้นมาดึงดูดให้คนสนใจด้วยการทำ Graphic Content เล่นคำหรือมุกตลก เป็นต้น

 

ซึ่งเมื่อเลือกรูปแบบการนำเสนอหรือการเขียน Blog อย่างเหมาะสมแล้วนั้นต้องคำนึงถึงเนื้อหา หรือองค์ประกอบภายในของ content ที่นำเสนอด้วยว่ามีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือสามารถดึงความสนใจจากกลุ่มผู้อ่านได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการดึงดูดให้คนมาอ่าน คือ ต้องทำให้คนอยากรู้ หรือ สนใจในเรื่องนั้น เพราะการเขียนบล็อกหรือการสร้าง content ไม่ได้มีแค่ตัวอักษร อาจประกอบด้วยภาพ Graphic หรือวิดีโอประกอบซึ่งเทรนด์การนำเสนอผ่าน Infographic ที่กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยมักนำเสนอข้อมูลในลักษณะเป็นภาพที่มีตัวเลขหรือการจัดอันดับ จะเห็นได้ว่าตัวเลขเป็นสิ่งที่คนไทย มักจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรกหรือการนำเสนอผ่านภาพที่ชวนให้คิดหรือตั้งคำถามกับบางเหตุการณ์ หรือเทรนด์ที่คนพูดถึงในช่วงนั้น ซึ่งใน

มุมมองของคนสร้าง content จะดูว่าสามารถดึงดูด user มาแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแค่ไหน โดยความเห็นนั้นอาจเป็นไปในทางบวกหรือลบก็ได้

 

เทรนด์สำคัญอย่างไร?

จะเห็นได้ว่าการศึกษาเทรนด์หรือกระแสนิยมหรือความนิยมชั่วครั้งชั่วคราวที่มีช่วงเวลาของเพื่อนำไปทำ content นั่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจุดประสงค์ของการทำ content คือการดึงดูดคนด้วยการหาสิ่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทรนด์เป็นสิ่งที่บอกได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนกลุ่มไหนและสามารถสร้าง content ที่เกี่ยวข้องได้ โดยสามารถติดตามกระแสหรือเทรนด์ได้จากหลากหลายแหล่ง เช่น Google Trends บอก keyword หรือเทรนด์การค้นหาบน Google สามารถเลือกช่วงเวลาได้ตามต้องการหรือ Google Trends Visualizer ที่บอกเทรนด์การค้นหาแบบ Real-Time หรือ Twitter Trends ที่อยู่ในเฉพาะกลุ่มของผู้ใช้ twitter นับว่าเป็นเทรนด์ที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน สามารถเลือกดูได้ทั้งในแบบ country trends และแบบ Worldwide trends ที่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นนั้น แต่ไม่ได้เจาะกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความนิยมในการนำเสนอความสนใจเฉพาะด้านของตัวผู้สร้าง content หรือบล็อกเกอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์และผ่าน Social Media เช่น Facebook และ YouTube ในลักษณะ Personal Blog เพื่อหารายได้ออนไลน์ เนื่องจาก content ที่สร้างมักเกิดจากความสนใจ จนกลายเป็นเรื่องเฉพาะทาง เช่น บล็อกเกอร์ที่มีความสนใจในเรื่องสุขภาพความงามหรือการแต่งหน้ามีการสร้าง content บนเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัวหรือบนYouTube เพื่อสอนแต่งหน้าหรือแนะนำรีวิวเครื่องสำอางว่าใช้แล้วดีไหม ควรซื้อตามหรือไม่? นั่นทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว (opinion thinking) โดยอาจไม่ใช่ Fact ผ่านมุมมองของบล็อกเกอร์นั้น ทำให้มีคนให้ความสนใจมากขึ้น จนเกิด เป็นอาชีพที่เรียกว่า Beauty Blogger ที่แบรนด์สินค้ามักจะมีการจ้างรีวิวสินค้าหรือการแนะนำผ่านการโฆษณาโดยตัวบล็อกเกอร์ ที่ได้รับความนิยมหรือมีคนติดตามเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็น Online Influencer ที่มีอิทธิพลหรือสร้างแรงจูงใจต่อผู้อ่านหรือรับชมอาจจะจูงใจให้คนทำหรือซื้อสินค้านั้นไปใช้ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ สามารถนำไปสู่การทำการตลาดออนไลน์ของแบรนด์สินค้าผ่านการทำ content หรือที่เรียกว่า Advertorial (มาจากคำว่า Advertise รวมกับ Editorial) โดย Online Influencer เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *