วันโกหก April Fool's Day

แจ้งเตือน อย่าเล่นมุกโกหก ในช่วงโควิดระบาด ใครเล่นติดคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *