ใครมีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ไทยชนะบ้าง

คลังเฉลยแล้ว ใครที่มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด เราชนะ รับเงินเข้าบัญชี 7 พันบาท ประมาณ 30-35 ล้านคนที่มีสิทธิ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *