เสนอต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มอีก 1 เดือน

ศบค. เตรียมเสนอต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ไม่กระทบการชุมนุม

เปิดเผยจากทางด้านรองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ได้ออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ ในการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ว่าตอนนี้ทาง ศบค. ชุดเล็กได้มีการเตรียมที่จะเสนอ ศบค. ชุดใหญ่เพื่อที่จะทำการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สำหรับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจะต่อเพิ่มอีก 1 เดือน

ได้มีการยืนยันออกมาแล้วว่า การที่มี พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นั้นไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนคนไทย แถมยังสามารถดำเนินการจัดการชุมนุมได้ โดยการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นเพราะสามารถบังคับใช้กฎหมายบางตัวที่ พ.ร.บ. ควบคุมโรค ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งยังสามารถรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้ มองว่าการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ยังคงมีความจำเป็น

พ.ร.ก. เป็นตัวย่อมาจากคำว่า พระราชกำหนด หรือ รัฐกำหนด หมายถึงกฎหมายรูปแบบหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยคำแนะนำ และ ยินยอมของคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญวางไว้ว่าเป็นกรณีที่ฉุกเฉิน มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือ ทางด้านความปลอดภัยสาธารณะ รวมไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษกับรัฐบาล ในการควบคุมสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชน หรือ เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยของประเทศ

Leave A Comment

Table of content
Related articles