เปิดไทม์ไลน์ ทหารติดโควิด-19

เปิดเผยจากทาง ศบค.
เกี่ยวกับไทม์ไลน์ทหารติดเชื้อไวรัสโควิด19 เผยว่ามีการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดระยอง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *