เปิดปัญหาของแรงค่าแรงเท่าเดิม

ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ ที่กำลังพูดถึงบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับขอแพง ค่าแรงกลับเท่าเดิม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *