ทำไม? หลังตุลาคม 2020 ลูกหนี้ห้ามพักชำระหนี้?

ธปท. ออกแจ้งเหตุ หลังตุลาคมนี้ ลูกหนี้ไม่สามารถหยุดพักชำระหนี้ได้แล้ว

 • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ออกชี้แจงเหตุผลที่มีการประกาศว่าหลังเดือนตุลาคม 2563 นี้ ลูกหนี้ไม่สามารถหยุดพักชำระหนี้ได้แล้ว เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 ว่าจะมีการช่วยเหลือต่อไปหรือไม่ (อ่านเพิ่มเติม: เปิดมาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2)

สรุปการชี้แจง ดังนี้

 • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะที่ 2 ของแบงก์ชาติยังคงมีอยู่ แต่จะไม่มีการต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นการทั่วไปให้เหมือนในระยะแรก เนื่องจากการต้องการความช่วยเหลือของลูกหนี้แต่ละรายมีความแตกต่างกัน

 • โดยจะมีการให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) พิจารณาลูกหนี้แต่ละราย เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนหนึ่งยังคงมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ ดังนั้น การชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 • สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ อาจจะด้วยกิจการปิดทำการชั่วคราว หรือมีรายได้ลดลงมาก สามารถติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในหลายรูปแบบ โดยลูกหนี้จะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต ได้แก่
  • ขอเลื่อน หรือลดชำระเงินต้น
  • ขอลดดอกเบี้ย
  • การเปลี่ยนหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยต่ำลง

 • แบงก์ชาติจะเน้นให้สถาบันการเงินเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้

ช่องทางการติดต่อ

 • กรณีลูกหนี้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือมีความล่าช้าในการพิจารณาจากสถาบันการเงิน รวมถึงพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ขอให้แจ้งมาที่
  • ทางด่วนแก้หนี้ ของ ธปท.” โทร. 1213 หรือ
  • เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) : https://www.1213.or.th/App/DebtCase


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *