ประกันสังคม ม.40 รายใหม่ไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ยังไม่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ แนะนำให้เข้ามาเช็คสถานะทุกวัน ถ้าเช็คเรื่อยๆแล้วยังไม่ได้ค่อยยื่นขอทบทวนสิทธิมีระยะเวลาถึง 31 ตุลาคม 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *