มติต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 1 เดือน

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต่อเพิ่มอีก 1 เดือน

สำนักข่าวหลายแห่งวันนี้ จับจ้องไปที่ ประชุม ศบค. เนื่องจากวันนี้จะมีการ ประชุม ในเรื่องการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หลังจากที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ได้ลงมติ ให้ทำการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีก 1 เดือน ซึ่งการประชุมระหว่าง ศบค. กับ สมช. จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีการยืนยันออกมาว่า “ยึดหลักความปลอดภัย ไม่เกี่ยวกับการเมือง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจง หลังจากที่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น จากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับการลงมติให้ต่ออายุการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน เป็นไปเพื่อความมั่นคง เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีเหตุผลและข้อเท็จจริง สำหรับการต่อพ.ร.ก. ฉุกเฉิน เนื่องจากมติของที่ประชุม สมช. ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข และ ความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ทางที่ประชุมให้ความเห็นว่า “ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ทำให้ต้องยื่งมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกที่ 2

ต่อจากนี้เป็นเวลา ที่เราจะต้องพิจารณา ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่เราทราบกันดีว่าจะมีความเสี่ยงของตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลย จากต่างประเทศ หลังจากที่มีการปลดล็อกมาตรการต่างๆ ทำให้เกิดการระบาดรอบ 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหนักกว่าเดิม และ รุนแรงกว่าเดิม ทำให้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ยังถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น และ สำคัฐ ในการที่จะใฝช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เรื่องการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินนั้น จะเข้าที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นี้ ถ้าหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

การเสนอต่ออายุการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินต่ออีก 1 เดือน ไม่ได้หวังผล หรือ มีเป้าหมายทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น การใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ยังไม่มีเรื่องการเมืองใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางรัฐบาลให้ความสำคัฐในเรื่องของความปลอดภัย ประชาชนเป็นหลัก และสำคัญที่สุด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *