ประกาศใช้ 8 ข้อกำหนด จากพรกฉุกเฉิน

พรก. ฉุกเฉินประการใช้ 8 ข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *