บัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์ ลุ้นรับเงิน 4300 บาท

เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจน รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเฮแน่นอน เนื่องจาก ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ อาจจะได้ลุ้นรับเงินเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300 บาท เนื่องจากทางคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ ที่จะเยียวยาประชาชนผ่านมาตรการเราชนะ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ด้วย

สรุปมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรคนสนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจจะมีคำถามว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนบ้าง และจะได้รับเงินเยียวยา และ เงินช่วยเหลือทั้งหมดเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมาตรการที่จะเข้ามาในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เราไปอัพเดทพร้อมๆกันเลยดีกว่า ว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้าง และผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่

เติมวงเงินเข้าบัตรคนจน 500 บาท 

มาตรการเพิ่มวงเงินเข้าบัตรคนจนจำนวน 500 บาทเพื่อใช้เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้น และ ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งจะทำให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เคยได้รับคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด

  • ผู้ที่มีรายได้ต่ำ หรือน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท ต่อเดือน และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท ทำให้ยอดรวมเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้สูง หรือ มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภค-บริโภค และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท ทำให้ยอดรวมเป็น 700 บาทต่อเดือน
  • สรุปคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินในส่วนนี้ 700-800 บาทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน หรือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอก 2 ผ่านโครงการ เราชนะ 

มาตรการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 แจกเงินให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564 โครงการเยียวยาเงินผ่าน เราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจำนวนอยู่ราวๆ 14 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครัฐมีฐานข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนในเดือนกุมภาพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม 2564

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *