แนวทางปฎิบัติ การชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสีย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแนวทางปฎิบัติสำหรับการชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสีย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *