จัดอันดับเมืองที่มีคนทำงานหนักมากที่สุดในโลก

กรุงเทพฯติดอันดับ 3 เมืองที่มีคนทำงานหนักมากที่สุดในโลก เสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *