ตรวจสอบวันลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก

คนละครึ่งรอบเก็บตกเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 20 มกราคม 2564 นี้ และจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 มกราคม 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *