อัพเดทเวอร์ชั่น 5.0 เพิ่มความปลอดภัย

Zoom โปรแกรมประชุมผ่านทางไกล ประกาศอัพเดทเวอร์ชั่น 5.0 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และ แก้ปัญหา Zoom-bombing

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *