YouTuber ต้องรู้จัก 'Tags' ช่วยให้คนหาวิดีโอของคุณได้ง่ายขึ้น

YouTube Tags คืออะไร?

YouTube Tags คือ การใส่คำ หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือในวิดีโอของเรา โดยในการอัพโหลดวิดีโอ หลังจากใส่ชื่อคอนเทนต์ หรือ ชื่อวิดีโอ, ใส่คำอธิบาย (Description) จะต้องตามด้วยการใส่ Tags ที่ต้องใส่เป็นคำๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาให้เจอได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่าการทำคอนเทนต์บน YouTube นั้นมีจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในกลุ่มคนที่หลายๆคนเรียกกันว่า ยูทูบเบอร์ (YouTuber) และคอนเทนต์วิดีโอที่ทำอาจจะค้นหาไม่พบ การใส่ Tags จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ในการทำ YouTube SEO


พูดอย่างง่ายๆว่า การใส่ Tags ก็เหมือนการใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องของวีดีโอเข้าไป เพื่อทำให้คอนเทนต์ถูกค้นหาได้ง่ายขึ้น คล้ายกับการทำ SEO บน Google ซึ่งโอกาสในการเจอคอนเทนต์ ไม่ใช่แค่เพียงหน้าแรกใน YouTube แต่รวมไปถึงหน้าแรกของ Google ด้วย เนื่องจาก Google สร้างและพัฒนาวิดีโอแพลตฟอร์มอย่าง YouTube ขึ้นมา


การใส่ YouTube Tags ที่ดีช่วยให้คนค้นหาเจอ

 1. ควรใส่ Tags ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์วิดีโอมากที่สุดไว้ลำดับแรกๆ 
  • ตัวอย่างเช่น ทำคอนเทนต์วิดีโอเกี่ยวกับการทำเค้กส้ม คำที่เกี่ยวข้องที่สุดคือคำว่า การทำเค้กส้ม, เค้กส้ม ฯลฯ เป็นต้น

 2. ควรใส่ Tags ที่เป็นคำชัดเจนและไม่ใช้คำกว้างๆ เพราะหากใช้คำกว้างๆ อาจทำให้วิดีโอไปอยู่ลำดับท้ายๆ
  • ตัวอย่างเช่น ทำคอนเทนต์วิดีโอเกี่ยวกับการทำเค้กส้ม คำกว้างๆ คือ การทำขนม, การทำเค้ก เป็นต้น และคำที่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจง คือ การทำเค้กส้ม

 3. ไม่ควรใส่ Tags เยอะเกินไป กรณีใส่แท็กมากเกินความจำเป็น จะทำให้ระบบการค้นหาของ YouTube แยกไม่ออกว่าคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่ หากเป็นไปได้ควรใส่ไม่เกิน 7-8 คำ

 4. การหา Tags ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้วิธีการค้นหาแล้วดูคำที่คนอื่นค้นหาว่ามีอะไรที่นำมาใส่ใน Tags ได้บ้าง เป็นการหาไอเดียเพิ่มเติม

  ภาพตัวอย่างการค้นหาคำเพื่อนำมาใส่ Tags


 5. ใช้คำผสมกันเป็น Tag ได้ เช่น คำว่า วิธีทำ, การทำ, เค้กส้ม สามารถนำมารวมเป็น “การทำ เค้กส้ม” เป็น 1 แท็ก เป็นต้น

หลังการใส่ Tags เราสามารถติดตามดูผลว่าการใส่ Tags คำไหนที่ทำให้คนค้นหาคลิปวิดีโอมากที่สุด สามารถเข้าไปดูได้ที่เมนู YouTube Studio > Video > เลือกวิดีโอที่ต้องการดูสถิติ > Analytics >  Reach จากนั้นสามารถดูผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ Traffic source ในการค้นหาบน YouTube ว่ามาจากคำไหนมากที่สุดนั่นเอง ดังนั้น YouTube Tags เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยใหคนค้นหาและเห็นคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *