UOB ประกาศซื้อกิจการธนาคารกลุ่มลูกค้าของซิตี้ประเทศไทย

กลุ่มธนาคาร UOB ทำข้อตกลงซื้อกิจการลูกค้ารายย่อย

ข่าวด่วน จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้รายงานออกมาว่าทางกลุ่มธนาคาร UOB ได้มีการทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของ ซิตี้กรุ๊ป รวมสินเชื่อ ที่ไม่มีหลักประกัน และ มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และ ธุรกิจเงินฝากรายย่อยในประเทศ อินโดนิเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และ ประเทศไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง UOB ในอาเซียน

ล่าสุดทางธนาคาร UOB ได้มีออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ เกี่ยวกับการทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ ลูกค้ารายย่อยของกลุ่ม Citi Group รวมถึงสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และ ธุรกิจเงินฝากรายย่อย รรวมถึงไปถึงพนักงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป การเสนอซื้อกิจการครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตของธนาคารยูโอบี ในอาเซียน ปัจจุบันลูกค้ารายย่อยของ Citi Group มีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ มีฐานข้อมูลลูกค้าราวๆ 2.4 ล้านราย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีรายได้ประมาณ 0.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วยครึ่งปีแรกของปี 2564 ถ้าหากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมในครั้งเดียว จากการเสนอซื้อกิจการครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ EPS ของธนาคาร และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE ของธนาคาร UOB ได้

จากการพิจารณาข้อเสนอเงินสด สำหรับการเสนอซื้อกิจการนี้ คำนวณจากค่าพรีเมี่ยมรวมซึ่งเทียบเท่ากับ 915 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ บวกกับมูลค่าสินทรัพย์สิทธิของธุรกิจลูกค้ารายย่อยเมื่อการโอนย้ายกิจการเสร็จสมบูรณ์ ธนาคาร UOB จะใช้ทุนส่วนเกินของธนาคารเพื่อการเสนอซื้อกิจการครั้งนี้ คาดว่า จะสามารถลดอัตราส่วนของเงินกองทุนขั้นที่ 1 หรือ Common Equity Tier 1 หรือ CET1 ของธนาคารลง 0.7% เป็น 12.8% ตามสถานะเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลกระทบต่อัตราส่วน CET1 คาดว่าจะมีไม่มาก และยังอยู่ภายในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

การซื้อขายกิจการในแต่บะประเทศจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับการดูแลธนาคาร ตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นระหว่างกลางปี 2565 ถึงต้นปี 2567 ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและผลของกระบวนการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับการดูแลของธนาคาร ทาง Citi Group จะทำงานร่วมกับธนาคาร UOB และ ธนาคารในเครือ โดยเรียกว่ากลุ่มธนาคาร UOB อย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้การโอนย้ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย ทั้งในส่วนของลูกค้า และ พนักงาน

สำหรับธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ซิตี้ นั้นจะมีพนักงานประมาณ 5,000 คน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และ ทีมงานที่มีประสบการณ์ การเข้ามาร่วมงานกับธนาคารยูโอบี จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธนาคาร UOB ทางธนาคารยูโอบี มีความพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้า และ พนักงานของซิตี้กรุ๊ป ซึ่งจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าของการเสนอซื้อกิจการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มธนาคารยูโอบีในการเสนอซื้อกิจการนี้

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles