YouTuber ต้องรู้จัก 'Tags' ช่วยให้คนหาวิดีโอของคุณได้ง่ายขึ้น
YouTube Tags คืออะไร? YouTube Tags คือ การใส่คำ หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือในวิดีโอของเรา โดยในการอัพโหลดวิดีโอ หลังจากใส่ชื่อคอนเทนต์ หรือ ชื่อวิดีโอ, ใส่คำอธิบาย (Description) จะต้องตามด้วยการใส่ […]