สรุปผล TMBAM ปิด 2 กองทุนตราสารหนี้
TMBAM ปิด 2 กองทุนตราสารหนี้ เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย (TMBAM Eastspring) แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ภาวะวิกฤต โควิด-19 นั้นได้มีผลกระทบในส่วนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงตลาดตราสารหนี้ด้วย สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน […]