สั่งระงับ sinovac กลายเป็นเจล
แจ้งเตือน วัคซีนซิโนแวค บางรุ่นกลายเป็นเจล แจ้งข่าวด่วนสำหรับ วัคซีนซิโนแวค ทางองค์การอาหารและยา ได้ออกมาแจ้งเตือนภายหลังพบว่ามี วัคซีนซิโนแวคบางรุ่น มีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวกันกลายเป็นเจลใส ติดขวดและไม่หายไปหลังจากที่ได้มีการเขย่าขวด จากการสันนิษฐานเบื้องต้น คาดว่าอาจจะเกิดจากการจัดเก็บ และ การขนส่งที่ไม่ได้ควบคุมอุณภูมิตามที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ระงับการฉีดทันที ทางด้านรองเลขาธิการ […]