ค่าฝุ่นละออง pm 2.5 เกินมาตรฐาน 8 จุด
เปิดค่าฝุ่นลอง กทม. เกินมาตรฐาน 8 จุด จากการรายงานของศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกมาแรงงานสถานการณ์ของฝุ่นละลอง ที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร […]