Payoneer โอนเงินจากต่างประเทศง่ายนิดเดียว
แคมเปญ Payoneer พร้อมให้ Publisher ร่วมโปรโมทแล้ววันนี้ Payoneer เป็นอีกหนึ่งบริการธนาคารออนไลน์ ที่มีระบบรับชำระจากบริษัทต่างชาติ สามารถใช้เป็นตัวกลางในการโอนเงินจากบริษัทในต่างประเทศ รวมไปถึงส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เงินค่าจ้าง, เงินค่าคอมมิสชั่น, เงินค่าตอบแทนจากการทำงานต่างๆ รวมไปถึงเงินค่าจ้างฟรีแลนซ์ เป็นต้น […]