moac.go.th ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา เกษตรกร
อยากรู้เงินเยียวยา เกษตรกร ได้รับเงินวันไหน เช็คได้เลย ข่าวล่าสุดจากทางด้านกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเว็บไซต์ว่า “www.moac.go.th” เป็นเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่ายมากๆ เป้าหมายหลักของการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรไทย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และ สถานะการโอนเงินจาก […]