5 Marketing Tools ที่นักการตลาดต้องมีไว้ใช้!
ความสำคัญของ Marketing Tools เทคโนโลยีทางการตลาดในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทต่อการทำการตลาด โดยเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการตลาด วันนี้เราจึงมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดควรมีไว้ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ จัดการการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้เราเลือกมา 5 Tools ที่เหมาะกับนักการตลาดที่ทำเว็บไซต์เป็นช่องทางการตลาดหลัก แต่สามารถนำไปปรับใช้กับช่องทางอื่นๆได้ด้วย ดังนี้ […]

บทความที่น่าสนใจ

ขั้นตอนในการใช้งาน คนละครึ่ง
สอนทุกขั้นตอน วิธีใช้งานคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 […]
อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี 63 (ภ.ง.ด.94)
พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปีหลัง ได้ถึงวันที่ 8 […]
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบปี 2564 ด่วนหมดเขต […]