อย. อนุมัติ วัคซีนโควิด 19 จากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
องค์การอาหารและยา อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประกาศจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่า ได้รับรายงานจาก นายแพทย์ ไฟศาล ดั่นคุ้ม ตำแหน่งเลขาธิการ อย. ได้มีการพิจารณา อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นวัคซีนรายที่ […]