Blog คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์ การทำ Blog คือ จุดเริ่มต้นของการสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงเรื่องราวนั้นๆ โดยในอดีตรูปแบบเก่าของการทำ Blog มักจะอยู่ในรูปแบบของการเขียนเรื่องราวอยู่บน Blog ส่วนตัว บนเว็บไซต์ ที่เปิดให้ผู้ใช้มาสร้าง Blog ของตนได้ […]