SSL หรือ HTTPS สำคัญยังไง ทำไม Google ถึงให้ความสำคัญมาก
HTTPS ดีต่อเว็บไซต์ยังไง ทำไม Google ให้ความสำคัญ ช่วงหลายปีที่บ้านมา หลายๆคนอาจจะได้เห็นข่าวของบริษัทไอทีชั้นนำหลายๆบริษัทในโลก ที่พยายามปรับเปลียนเว็บไซต์ของตัวเองจากปกติใช้เป็น HTTP เปลี่ยนมาเป็น HTTPS หรือ ที่เรียกกันว่า SSL (Secure Sockets […]