ชี้แจงกรณี เจลแอลกอฮอล์ ออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้ประชาชนคนไทย สามารถสั่งซื้อเจลแอลกอฮอล์ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ gpoplanet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ องค์การเภสัชกรรม โดยสามารถกดคลิกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไข […]