ลดค่าไฟ ต้นปี 2564
ต้นปี 2564 ลดค่าไฟฟ้า เหลือหน่วยละ 3.61 บาท เท่านั้น ประกาศจากทางคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ได้มีการออกมาเตรียมปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผัดแปร หรือ Float Time (FT) ซึ่งมีความหมายว่าการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างเช่น […]