Call Out คืออะไร
เปิดรายละเอียดคำว่า Call Out ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ Call Out เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ติดหู และกำลังเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ และ สังคมไทย ในตอนนี้ คำว่า Call Out เป็นคำศัพท์สากลที่ถูกใช้กันทั่วโลก เป็นคำที่ทำให้ผู้คนมองเห็นถึงปัญหาของคนที่ […]