อัพเดตล่าสุด เงื่อนไขการโปรโมทแคมเปญ สินเชื่อ จากแบงค์ชาติ ได้มีการประกาศใช้ ดีเดย์บังคับใช้ 1 ม.ค. 2567  กับ มาตรการการคุมสื่อสำหรับสินเชื่อ เป็นมาตรการใหม่จากแบงค์ชาติ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับมาตรการที่ออกมาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการสร้างหนี้เกินตัว และเพื่อลดหนี้ครัวเรือน […]
อัพเดต มาตรการคุมสื่อสินเชื่อจากแบงค์ชาติ พร้อมหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ เรียกได้ว่าเป็น มาตรการใหม่จากแบงค์ชาติ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศใช้ ดีเดย์บังคับใช้ 1 ม.ค. 2567  กับ มาตรการการคุมสื่อสำหรับสินเชื่อ เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างหนี้เกินตัว […]