[fsn_row][fsn_column width=”12″ column_style=”light”][fsn_text] 4 อาชีพออนไลน์ทำเงิน ปี 2020 ต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างมากมาย ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะเป็นโทษต่อผู้ที่ใช้งาน แต่หากใช้เป็นก็สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างมากมาย นอกจากนี้แล้วอินเทอร์เน็ตก็ยังได้เข้ามาสร้างอาชีพใหม่ๆให้เกิดขึ้นอีก 4 อาชีพออนไลน์ ที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัย การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว […]
Blog คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์ การทำ Blog คือ จุดเริ่มต้นของการสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงเรื่องราวนั้นๆ โดยในอดีตรูปแบบเก่าของการทำ Blog มักจะอยู่ในรูปแบบของการเขียนเรื่องราวอยู่บน Blog ส่วนตัว บนเว็บไซต์ ที่เปิดให้ผู้ใช้มาสร้าง Blog ของตนได้ […]