accesstrade-sale
วันที่ดีที่สุดในการเสนอขาย เดือน พฤศจิกายน Cyber Monday และ Black Friday มีความเกี่ยวโยงกับวันเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ในสหรัฐอเมริกา  วันลดราคาสินค้าของวันเหล่านี้จึงมีความพิเศษแตกต่าง จากการลดราคาทั่วไป เมื่อสิ้นสุดเทศกาลแล้ว และกำลังจะเข้าสู่ช่วง Cyber Monday […]