เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ AZAY-Sungwai ประกันชีวิต “สูงวัย ได้เกินร้อย” เนื่องด้วยแคมเปญนี้จะมีการยกเลิกการขายประกัน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสูงวัยได้เกินร้อย โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ (23 มิถุนายน 2560) เป็นต้นไป โดย Action จากแคมเปญ  AZAY-Sungwai ประกันชีวิต “สูงวัย ได้เกินร้อย” ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิชชั่น ดังนั้น ท่านสามารถนำลิ้งค์และแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านทดแทนได้ […]