จากเดิม Partner Com. Rate อยู่ที่ Notebook 1.54% AIO, Smartphone, All Desktop PC 1.69% Other 0.92% DIY […]
AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ขณะนี้ทาง แคมเปญ “Advice” ได้ ปรับค่าคอมมิชชั่นในบางประเภทสินค้า คือ ค่าคอมมิชชั่นของสินค้าประเภทอื่นๆ (Others) จาก เดิม 2.31% เป็น 1.15% ส่วนประเภทสินค้านอกเหนือจากนี้ อัตราค่าคอมมิชชั่นยังคงเดิม ไม่ได้มีการถูกปรับลดค่าคอมมิชชั่นลงแต่อย่างใด ดังที่แสดงในตารางด้านล่างนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 […]