ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคร้ายเตรียมฉีดวัคซีนโควิด
เริ่มเดิมหน้าฉีดวัคซีน  7 กลุ่มโรค และ ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม มีจำนวนทั้งหมด […]