อัพเดทมาตรการผ่อนปรน 6 กิจการจาก ศบค.
ประกาศมาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรน จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้มีการออกมาประกาศเกี่ยวกับ มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการ และ กิจกรรม ซึ่งการประกาศครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 […]