ความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท
โครงการช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยที่ทำไร่ทำไร่ เป็นโครงการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล มอบให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท สูงสุดถึง 10,000 บาท มีการคาดการณ์ออกมาว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตร […]