กทม. สั่งปิดกิจการเสี่ยงโควิด-19
เปิดรายละเอียด คำสั่งปิด 5 กิจการเสี่ยงโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ทางด้าน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีเนื้อหาระบุ ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร […]