แก้ไขสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ประกาศให้แก้ไข สำหรับคนที่ขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ วันสุดท้าย เปิดรายละเอียด สำหรับการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน วันนี้ทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนี้ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเป็นวันสุดท้าย สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าไปตรวจสอบวันประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายได้ทันที บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วขึ้นสถานะว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ […]
ลดค่าไฟฟ้า มาตรการช่วยเหลือประชาชน
มาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ลดค่าไฟฟ้า 2565 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มาตรกรช่วยเหลือค่าไฟฟ้าด้วยการลดค่าไฟ เนื่องจากสถานการณ์ พลังงานโลก ทำให้ประเทศไทยมีค่าไฟฟ้า ที่ขึ้นและมีราคาที่แพงมากขึ้น สำหรับมาตรการล่าสุดที่ออกมานั้นจะเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน โดยลดราคาค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ไปจนถึงเดือน […]