เปิดเคล็ดลับการไหว้ วันตรุษจีน
ขั้นตอนการไหว้เจ้า วันตรุษจีน ช่วงเวลาการไหว้และของไหว้ อีกหนึ่งเทศกาลที่มีความสำคัญมากๆ สำหรับคนไทยเชื้อสายจีน และ คนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กับเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน คนไทยเชื้อสายจีนส่วนมาก อาจจะไม่ทราบถึงช่วงเวลาในการไหว้รวมไปถึงของไหว้สำคัญๆ เพื่อที่จะไหวเทพเจ้า ไฉ่ซิงเอี้ย ให้ถูกช่วงเวลา เพื่อเสริมความร่ำรวย เฮงๆรับปีใหม่ตลอดปี […]