ไลน์ล่ม? กระทบผู้ใช้งานส่งข้อความไม่ได้ วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ได้มีการแจ้งว่าไม่สามารถส่งข้อความได้ (Unable to send messages) […]