หมอชนะ แอปพลิเคชั่น
ประกาศจาก รมว. กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแอปหมอชนะ หลังจากที่ ศบค. ได้มีการประกาศยกระดับ บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีแอปพลิเคชั่นอย่าง หมอชนะ เกิดขึ้นมา เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ซึ่งต่อไปนี้ถ้าใครเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วไม่มีแอปพลิเคชั่นหมอชนะ ในโทรศัพท์มือถือจะถือว่าละเมิดกฎหมายตามข้อกำหนด […]