เราชนะแจกเงิน 7,000 บาท ลงทะเบียนเมื่อไหร่ กลุ่มไหนได้รับเงินเลย มีคำตอบที่นี่ กระทรวงการคลังออกมาตรการช่วยเหลือเยียวเราชนะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่มีสิทธิ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น 7,000 […]