ไทม์ไลน์ เด็กหญิง 9 ปี ติดโควิด-19
ไทม์ไลน์ เด็กหญิง 9 ขวบ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาศัยอยู่ในคอนโดน กทม. ทางโฆษก ศบค. นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ ของผู้ป่วยอีก 1 เคส […]