ใบสั่งรูปแบบใหม่
ใบสั่งรูปแบบใหม่ มีผลบังคับใข้วันที่ 1 พฤศิจกายน 2563 เปิดรายละเอียดใบสั่งรูปแบบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ข้อควรระวัง สำหรับใครที่ไม่ได้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร จะต้องเสียโทษปรับไม่เกิน […]
ประกาศใช้ ใบสั่งจราจรแบบใหม่! ปรับสูงสุด 1,000 บาท
ราชกิจจานุเบกษา ใบสั่งจราจรแบบใหม่ เมื่อวานนี้ (25 สิงหาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มบังคับใช้ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 […]