ประกาศใช้ ใบสั่งจราจรแบบใหม่! ปรับสูงสุด 1,000 บาท
ราชกิจจานุเบกษา ใบสั่งจราจรแบบใหม่ เมื่อวานนี้ (25 สิงหาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มบังคับใช้ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 […]
กรมขนส่งยืนยัน ไม่ยึดคืน "ใบขับขี่ตลอดชีพ"
ขนส่งทางบกย้ำ ไม่ยึดคืนใบขี่ตลอดชีพ หรือเรียกสอบใหม่ เมื่อวานนี้ (9 สิงหาคม 2563) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกแถลงข่าวว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่เรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ ตามที่มีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียกันในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตาม จะมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าจะทำการคัดกรองผู้ที่มีร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่า มีผลต่อการขับขี่ […]