ลดราคาไฟฟ้า ครึ่งราคา
มติที่ประชุมเรื่องค่าไฟ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมากล่าวหลังจากมีการประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการประชุมดังกล่าง ได้มีผลสรุปเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟ ที่จะช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 3 […]

บทความที่น่าสนใจ

ขั้นตอนในการใช้งาน คนละครึ่ง
สอนทุกขั้นตอน วิธีใช้งานคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 […]
อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปี 63 (ภ.ง.ด.94)
พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมเสียภาษีครึ่งปีหลัง ได้ถึงวันที่ 8 […]
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564
ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งบปี 2564 ด่วนหมดเขต […]