วิธีกดใช้เงินเราชนะสำหรับบัตรคนจน
ขั้นตอนในการใช้เงิน เราชนะ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 14 ล้านคน ซึงทางกระทรวง การคลังได้ออกมาตรการเยียวยาผ่านการโอนเงินเยียวยา 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 4 เดือน รวมเป็นเงิน […]