กำหนดโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ กันยายน 2563
คลังแจ้งพร้อมโอนแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ จากกรณีที่กรมบัญชีกลาง ที่สังกัดกระทรวงการคลังได้ออกมาแจ้งในเรื่องการเลื่อนจ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการในวันที่ 10 ของทุกๆเดือน สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับคนละ 600 […]